Cửa hàng tiết kiệm

The Arc Portland Metro cung cấp các dịch vụ vận động, hỗ trợ, và cho trẻ em và người lớn bị khuyết tật về trí tuệ và chậm phát triển và gia đình của họ.

Tin mới nhất

Ảnh chụp màn hình những người trong phòng Zoom đang cầm nhiều vật phẩm khác nhau như một phần của cuộc săn lùng người nhặt rác ảo.

Tình nguyện viên ảo cần thiết!

Chúng tôi đang tìm kiếm các tình nguyện viên ảo cho các sự kiện tối thứ Hai của chúng tôi! Làm tình nguyện viên 1-4 lần mỗi tháng để đi cùng một nhóm người khuyết tật năng động, vui vẻ.

Đọc thêm "

Đăng ký để cập nhật email

Bản tin, tài nguyên miễn phí, sự kiện, vận động chính sách, v.v.

 
viTiếng Việt