Cửa hàng đồ cũ The Arc

Mặt tiền phía trước của The Arc Thrift Store với biển hiệu Mở bằng đèn neon phía trên ngưỡng cửa và bảng chữ A ghi ngày và giờ hoạt động

Cộng đồng cửa hàng tiết kiệm thịnh vượng của Portland vừa lớn hơn một chút! Chúng tôi vui mừng thông báo rằng The Arc Thrift Store đã mở cửa hoạt động.