Cửa hàng tiết kiệm

Cơ hội việc làm

Các thành viên câu lạc bộ rec The Arc & #039; tạo dáng theo những cách ngớ ngẩn tại Sở thú Oregon

Hãy đến làm việc với chúng tôi!

Bạn quan tâm đến một vị trí xứng đáng có đóng góp trực tiếp cho cộng đồng? Đăng ký với Tàu điện ngầm Portland The Arc (“The Arc”)! The Arc là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các cá nhân bị khuyết tật về trí tuệ và chậm phát triển [IDD].

Để đăng ký, xin vui lòng click on the “Apply Online” button below.

The Arc là nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, cựu chiến binh, khuyết tật, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được pháp luật bảo vệ

viTiếng Việt