Cửa hàng tiết kiệm

Nhân viên & Hội đồng quản trị

Nhân Viên

Tabitha Donaghue
Giám đốc điều hành

Dee Wright
UGO Store Manager

Casey Faubion
Club Impact/Club Wellness Coordinator

Tana Rae
Điều phối viên hành chính

Audra McCabe
UGO Associate

Clifford Couts
Người tham gia trung tâm quyên góp

2022-23 Board Members

chủ tịch
Christina Dillon

Phó Tổng Thống
Vacant

Thủ quỹ
John Garrow

Secretary
Julia Killen

Giám đốc lớn
John Griffiths
Jennie Heidrick

Quan tâm đến việc trở thành Thành viên Hội đồng quản trị?

Chúng tôi đang tìm kiếm các thành viên hội đồng quản trị để giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp hỗ trợ và dịch vụ cho các cá nhân và gia đình ở các Hạt Multnomah, Clackamas và Washington. Hoàn thành đơn đăng ký hội đồng trực tuyến của chúng tôi nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về kỹ năng và kinh nghiệm của bạn có thể mang lại lợi ích như thế nào cho Tàu điện ngầm Portland The Arc.

viTiếng Việt