Nhân Viên

Belle Landau
Dee Wright
Interim Co-Executive Directors

Judy McDonald
Tana Rae
Administrative Coordinator (Job Share Position)

Christina Master
Program Coordinator

Dee Wright
Quản trị viên hàng đã qua sử dụng

Kris Donald
Assistant Thrift Store Manager

Clifford Couts
Người tham gia trung tâm quyên góp

Molly Wolliver
Chuyên gia về hàng đã qua sử dụng

2021-22 Board Members

chủ tịch
Annaliese Dolph

Phó Tổng Thống
Wendy Brown-Lindsay

Thủ quỹ
Don Swain

Secretary
Julia Killen

Giám đốc lớn

Christina Dillon

John Garrow

John Griffiths

Glenna Hayes

Quan tâm đến việc trở thành Thành viên Hội đồng quản trị?

Chúng tôi đang tìm kiếm các thành viên hội đồng quản trị để giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp hỗ trợ và dịch vụ cho các cá nhân và gia đình ở các Hạt Multnomah, Clackamas và Washington. Hoàn thành đơn đăng ký hội đồng trực tuyến của chúng tôi nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về kỹ năng và kinh nghiệm của bạn có thể mang lại lợi ích như thế nào cho Tàu điện ngầm Portland The Arc.

viTiếng Việt