Dự án thí điểm phân chia kỹ thuật số

Hai người ngồi trong xe mỉm cười sau khi nhặt được iPad mới

Vào tháng 6 năm 2020, Thành phố Portland đã được trao $3,5 triệu tài trợ cho Đạo luật CARES để làm cầu nối cho cái thường được gọi là “khoảng cách kỹ thuật số”.