Save a Life, Learn CPR and First Aid!

The Arc of Portland is hosting an Adult CPR-AED and First Aid class Thursday, September 15th, 2022, from 9am-1:30pm. The class will be held at Taborspace-5441 SE Belmont, Portland, OR in Day Hall. Cost of the class is $55/person for a two-year certification. The class is limited to 12 participants, so register early by going […]

Tình nguyện viên ảo cần thiết!

Ảnh chụp màn hình những người trong phòng Zoom đang cầm nhiều vật phẩm khác nhau như một phần của cuộc săn lùng người nhặt rác ảo.

Chúng tôi đang tìm kiếm các tình nguyện viên ảo cho các sự kiện tối thứ Hai của chúng tôi! Làm tình nguyện viên 1-4 lần mỗi tháng để đi cùng một nhóm người khuyết tật năng động, vui vẻ.