The Arc Portland Metro Seeks a New Executive Director

Logo The Arc Portland Metro

The Arc of Portland Metro is searching for a dynamic, visionary, full-time Executive Director. The Executive Director search committee is looking for a nonprofit professional with a dedication to the mission of The Arc as well as a strategic vision to better serve our community.

Tình nguyện viên ảo cần thiết!

Ảnh chụp màn hình những người trong phòng Zoom đang cầm nhiều vật phẩm khác nhau như một phần của cuộc săn lùng người nhặt rác ảo.

Chúng tôi đang tìm kiếm các tình nguyện viên ảo cho các sự kiện tối thứ Hai của chúng tôi! Làm tình nguyện viên 1-4 lần mỗi tháng để đi cùng một nhóm người khuyết tật năng động, vui vẻ.

Dự án thí điểm phân chia kỹ thuật số

Hai người ngồi trong xe mỉm cười sau khi nhặt được iPad mới

Vào tháng 6 năm 2020, Thành phố Portland đã được trao $3,5 triệu tài trợ cho Đạo luật CARES để làm cầu nối cho cái thường được gọi là “khoảng cách kỹ thuật số”.