Save a Life, Learn CPR and First Aid!

We are offering two classes held on Tuesday, May 24, 2022. Choose from Adult CPR-AED ($50) or Adult CPR-AED + First Aid ($55). Both classes begin at 9:00 a.m. and will be held at Taborspace-Muir Hall in SE Portland. Please see the flyer below for more information and registration instructions.

Tình nguyện viên ảo cần thiết!

Ảnh chụp màn hình những người trong phòng Zoom đang cầm nhiều vật phẩm khác nhau như một phần của cuộc săn lùng người nhặt rác ảo.

Chúng tôi đang tìm kiếm các tình nguyện viên ảo cho các sự kiện tối thứ Hai của chúng tôi! Làm tình nguyện viên 1-4 lần mỗi tháng để đi cùng một nhóm người khuyết tật năng động, vui vẻ.