Cửa hàng tiết kiệm

Tình nguyện viên ảo cần thiết!

Tình nguyện viên ảo cần thiết!

Chúng tôi đang tìm kiếm các tình nguyện viên ảo cho các sự kiện tối thứ Hai của chúng tôi! 

Làm tình nguyện viên 1-4 lần mỗi tháng để đi cùng một nhóm người khuyết tật năng động, vui vẻ. Các tình nguyện viên giúp dẫn dắt các hoạt động, tương tác với những người tham gia một cách vui vẻ, tích cực và các phòng đột phá của nhân viên. Những buổi gặp gỡ này hầu như diễn ra từ 6: 00-8: 00 tối theo giờ PST vào mỗi tối Thứ Hai. 

Thú vị? Vui lòng điền vào biểu mẫu tình nguyện của chúng tôi.

viTiếng Việt